Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Gộp server Tương Dương và Phật Sơn

GỘP MÁY CHỦ

PHẬT SƠN & TƯƠNG DƯƠNG

 

Như đã thông báo từ trước, BQT sẽ tổ chức đợt gộp server cho 2 máy chủ Phật Sơn và Tương Dương Để server có thể có những trận công thành náo nhiệt hơn, những trận Tống Kim náo nhiệt hơn. Và dưới đây sẽ là 1 số lưu ý cũng như hỗ trợ cho đợt gộp server lần này.

 

 Thời gian diễn ra:

              Thời gian gộp server dự kiến: Từ 12h00 ngày 30/12 đến 12h00 ngày 31/12/2021 sẽ gộp hoàn tất

              Máy chủ sau khi gộp sẽ có tên: Phật Sơn

 

 Hỗ trợ khi gộp máy chủ:

              Về phần kinh nghiệm: Sau khi gộp BQT sẽ tiến hành hạ cấp các nhân sĩ tại server Tương Dương như sau:

 

 

 

              Top 13 cao thủ sở hữu nhân sâm tại Phật Sơn và Tương Dương (theo số liệu thực tế vào 16:30 ngày 28/12 thứ tự sẽ tính theo các nhân vật đã max cấp - đến Level - đến số nhân sâm) sẽ được hỗ trợ sâm mới tại server Phật Sơn sau gộp như sau:

 

              Đây là số sâm sở hữu thực tế của các nhân vật vào thời điểm 16:30 ngày 28/12/2021

 

 

 Một số lưu ý chuẩn bị khi gộp server như sau:

              Tất cả trang bị HKMP, mảnh HKMP tại Tương Dương sẽ được khóa bảo hiểm 6 tháng (chỉ có thể mặc không thể giao dịch, phân rã...      

              Tiền vạn của các nhân vật tại Tương Dương sẽ được giảm 1 nửa để cân bằng giá trị với phật sơn

              Tất cả nhân vật không login trong vòng 1 năm sẽ được xóa dữ liệu để giảm tải cho data base. (tức những nhân vật không login từ thời điểm 31/12/2020 đến nay sẽ bị xóa dữ liệu).

              Các nhân vật sau khi hạ cấp sẽ được tẩy tủy.

              Quý nhân sĩ vui lòng nhận toàn bộ điểm thưởng liên đấu - đã nhận vào nhân vật sẽ không bị mất (không cần đổi ra lệnh bài) không nhận thưởng thì sau khi gộp sẽ mất nhé. BQT sẽ không hỗ trợ những trường hợp này.

              Sau khi gộp server nhân vật nào bị đổi tên sẽ được nhận 1 lần đổi tên miễn phí - nhận tại Lễ Quan - thời hạn nhận đổi tên 16h30 13/01/2022.

              Sau khi gộp server, trong vòng 1 tháng đầu tiên thứ hạng của quý nhân sĩ có thể sai lệch, do vừa gộp data của 2 server lại và các nhân sĩ liên tục đổi tên. Sau 1 tháng, BXH sẽ tự động cân chỉnh về chính xác.

              Sau khi gộp máy chủ, BQT sẽ tiếp tục tổ chức đua top với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, mong rằng đây sẽ là mục tiêu để các bang hội cùng nhau phấn đấu, để server có thể mỗi ngày một nhiệt hơn.

              Khi gộp server, nếu trong 1 tài khoản có 3 nhân vật ở PT và 3 nhân vật ở TD thì sau khi gộp tài khoản đó sẽ có tổng cộng 6 nhân vật - sẽ không phải xóa bất kỳ nhân vật nào anh em nhé.

              Sau khi gộp server, BQT sẽ có thông báo về việc mở Level cũng như sự kiện đua top mới với các phần thưởng cực kỳ giá trị cho anh em tiếp tục chinh chiến.

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!