Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Big Update Tháng 09/2021

BIG UPDATE THÁNG 09/2021

 

Lời đầu tiên, BQT xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến toàn thể quý nhân sĩ đã và đang bôn tẩu tại các máy chủ của Võ Lâm Trung Nguyên. Sau hơn 3 năm kể từ khi hoạt động, thì ở lần update này BQT mong muốn sẽ đem lại 1 luồng gió mới cho những người chơi cũ, cũng như người chơi mới. Trọng tâm của lần update này vẫn là phần Cân Bằng Môn Phái, kèm theo đó là các update để server có thể nhiệt hơn và vui hơn. 
Xin mời quý nhân sĩ cùng nhau xem chi tiết về bản update này nhé !!!.

 

 Thời gian và yêu cầu update:

              Sau bảo trì 16:30 ngày 02/09 sẽ tiến hành Update phiên bản mới

              Yêu cầu: Thoát tất cả các cửa sổ game (tốt nhất là reset lại máy tránh các cửa sổ chạy ẩn sẽ update không thành công), mở file Auto Update để tiến hành cập nhật phiên bản mới nhất.

 

 Nội dung update:

       Cân Bằng Môn Phái:


 

       Phong Lăng Độ Đặc Biệt:

              Chuyến Phong Lăng Độ vào 22:00 mỗi ngày tại Bến 1 (duy nhất ở bến 1) Boss Thủy Tặc sẽ có tỉ lệ rơi:

                         Chìa Khóa Như Ý.

                         Bảo Rương Kim Quang.

                         Chìa Khóa Hoàng Kim.

 

       Mở tính năng ép rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái tại Phật Sơn:

              Chế tạo và trùng luyện trang bị HKMP từ loại 1 - 10 (sẽ có nhiều anh em hỏi vì sao mới ra tới phổ 4 nhưng cho trùng luyện tới loại 10 - thì BQT giải thích luôn, vì hiện tại Rương HKMP đã có những loại 5 6 7 8 vì thế để giữ giá trị cho các món trang bị mở từ rương HKMP thì BQT sẽ cho anh em ép rã để các món loại 5 6 7 8 mở từ Rương HKMP vẫn có giá trị.

              Như đã thông báo từ trước, tại Phật Sơn ngoài tính năng ép rã trang bị An Bang Định Quốc mới còn có tính năng rã HKMP mới bằng Kim Tê và Thần Bí Khoáng Thạch như sau:

                         Kim Tê và Thần Bí Khoáng Thạch có tại Kỳ Trân Các.

                         Để Trùng Luyện 1 món Trang Bị cần 1 Kim Tê và số lượng Thần Bí Khoáng Thạch tương ứng với loại trang bị cần trùng luyện.

       Bước 1: Mang theo Kim Tê và Thần Bí Khoáng Thạch trong hành trang đến gặp Thợ Rèn Thần Bí tại 164/199 Lâm An

 

       Bước 2: Bỏ trang bị cần trùng luyện vào -> xác nhận

       Bước 3: Chọn đúng loại của món trang bị mình mang đến, chọn sai sẽ phải làm lại từ Bước 1. 

 

     Bước 4: Thành Công sẽ nhận được đủ số mảnh của loại trang bị trùng luyện.

 

 

       Giới hạn login tại server Tương Dương và Thành Đô: sẽ giới hạn 8 account/ IP và 4 account/ PC.

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!