Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Open Beta Thái Sơn

TRIỆU TẬP BANG HỘI


Nhằm vinh danh cũng như hỗ trợ các Bang Hội trong giai đoạn đầu mới tham gia Võ Lâm Hoài Niệm. BQT sẽ tạo 1 sự kiện để các bang hội cùng tham gia với thể lệ như sau:

 

 Cách thức tham gia:

             Khi server Thái Sơn chính thức khai mở, BQT sẽ theo dõi và thông báo ngày mở tính năng lập bang hội tại Group và Fanpage

             BQT sẽ công bố thời gian tại Group và Fanpage chốt danh sách những bang hội có từ 100 thành viên trở lên để trao thưởng.

 

 Phần thưởng:

             Sẽ được vinh danh tại Group và Fanpage

             Được hỗ trợ Auto Kim Yến bang hội tháng đầu tiên - kể từ tháng thứ 2, BQT sẽ mở event Huynh Đệ Đồng Tâm liên tục mỗi tháng (Event miễn phí hoàn toàn)các bang hội chỉ cần hoạt động tích cực thì sẽ nhận được phần thưởng là 10.000 tiền đồng (đây là 1 phần hỗ trợ nhỏ của BQT để các bang hội hoạt động tích cực sẽ có chi phí để gia hạn Auto Bang hội cũng như sinh hoạt trong bang).

             Nhận được 120 Code Bang Hội Tinh Anh với các phần thưởng:

                       10 Lệnh Bài Dã Tẩu

                       10 Thiên Sơn Bảo Lộ

                       10 Tiên Thảo Lộ

             Code Bang Hội Tinh Anh, BQT sẽ phát trực tiếp cho bang chủ, các bang chủ sẽ phân phát lại cho anh em trong bang.

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!