Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Sự kiện Valentine Ngọt Ngào

Sự kiện: Valentine Ngọt Ngào

 

 

 

 

Tháng 2, tháng của thánh Valentine, tháng của tình yêu, tháng của những con tim cùng chung nhịp đập ... Vậy còn gì lãng mạn hơn khi được cùng "người trong mộng" tay trong tay phiêu bạt khắp chốn giang hồ và tận hưởng những giây phút nồng ấm, ý nghĩa nhất trong ngày 14/02 sắp tới đây tại Võ Lâm Trung Nguyên.

 

 

 Thời gian và điều kiện tham gia:

 

    Thời gian: Từ sau 16h30  ngày 12/02/2020 đến 16h30 ngày 26/02/2020

    Đối tượng: Áp dụng cho mọi đối tượng

    Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống

    Chạy Auto Update để cập nhật sự kiện, tránh bị lỗi hiển thị item

 

 NPC sự kiện: Nguyệt Lão

 

    Vị trí: Gần NPC Dã tẩu tại các thành thị

 

 


 

    Chức năng: 

           Mua nguyên liệu: Tơ Hồng giá 1 xu/ cái.

           Đổi event: Socola Trắng, Socola, Gấu Bông

           Nhận thưởng mốc event

 

 

 Vật phẩm liên quan và nguồn gốc:

 

 Phần thưởng khi sử dụng Socola Trắng và Socola:

 

Ba Lăng Huyện

 

  

Danh sách phần thưởng của Nam Nhạc Trấn khi sử dụng Socola Trắng, Socola và Gấu Bông là như nhau. Tuy nhiên khi sử dụng Gấu Bông sẽ có tỉ lệ ra vật phẩm quý nhiều hơn.

 

 

 Phần thưởng khi sử dụng Gấu Bông:

BA LĂNG HUYỆN


 

NAM NHẠC TRẤN 

 

 

 Phần thưởng khi đạt mốc sự kiện:

 

    Tại server Ba Lăng Huyện:

           Khi sử dụng đủ 500 Socola Trắng bạn sẽ nhận được Ngẫu nhiên 1 Đồ phổ HKMP loại 3 hoặc 4

           Khi sử dụng đủ 500 Socola bạn sẽ nhận được Ngẫu nhiên 1 Đồ phổ HKMP loại 3 hoặc 4

           Khi sử dụng đủ 500 Gấu Bông bạn sẽ nhận được Ngẫu nhiên 1 Võ Lâm Mật Tịch hoặc Tẩy Tủy Kinh

 

    Tại server Nam Nhạc Trấn:

           Khi sử dụng đủ 500 Socola Trắng bạn sẽ nhận 1 Đồ Phổ Định Quốc

           Khi sử dụng đủ 500 Socola bạn sẽ nhận 1 Đồ Phổ An Bang

           Khi sử dụng đủ 500 Gấu Bông bạn sẽ nhận được Ngẫu nhiên 1 Võ Lâm Mật Tịch hoặc Tẩy Tủy Kinh

 

    Phần thưởng mốc sự kiện nhận tại NPC Nguyệt Lão

 

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!