Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Sự kiện Mừng lễ Quốc Khánh 2/9

Sự kiện Mừng lễ Quốc Khánh 2/9

 

 

 

 Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một trong các tiền thân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 

 

 Thời gian và điều kiện tham gia:

 

 Thời gian: Từ sau 16h30  ngày 29/08/2019 đến 16h30 ngày 05/09/2019

 Đối tượng: Áp dụng cho mọi đối tượng

 Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống

 Chạy Auto Update để cập nhật sự kiện, tránh bị lỗi hiển thị item

 

 NPC sự kiện: Sứ Giả Trung Nguyên

 

 Vị trí: Gần NPC Dã tẩu tại các thành thị

 

 

 Chức năng: 

 Đổi nguyên liệu: Huân Chương, Kim Liên Hoa

 Mua nguyên liệu: Huy Hiệu Vàng giá 1 tiền đồng/ cái.

 Ghép event: Huân chương chiến thắng, Huân chương chiến công

 

 

 Vật phẩm liên quan và nguồn gốc:

 

 

 

 

        Giặc Loạn Trung Nguyên: 

 

- Vào mỗi phút thứ 15 của mỗi giờ từ 9h sáng đến 20h tối sẽ xuất hiện 10 NPC Giặc Loạn Trung Nguyên tại Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường. Tiêu diệt được Giặc Loạn Trung Nguyên sẽ rơi ra Huy Hiệu Bạc . Mỗi tên Giặc Loạn Trung Nguyên sẽ rơi 10  Huy Hiệu Bạc

 

 

 Phần thưởng khi sử dụng Huân Chương Chiến Thắng và Huân Chương Chiến Công

 

Phần thưởng tại Hoa Sơn

 

 

 

Phần thưởng tại Ba Lăng Huyện

 

 

 

 Phần thưởng khi đạt mốc sự kiện:

 

- Khi sử dụng đủ 500 Huân Chương Chiến Thắng bạn sẽ nhận được:

 

 Hoa Sơn: 100.000.000 exp nhận 20 lần 5.000.000 exp không cộng dồn )

 

 Ba Lăng Huyện: 1 Võ Lâm Mật Tịch


- Khi sử dụng đủ 500 Huân Chương Chiến Công bạn sẽ nhận được:

 

 Hoa Sơn: 2 Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái Loại 2

 

 Ba Lăng Huyện: 1 Tẩy Tủy Kinh

 

 - Phần thưởng mốc sự kiện nhận tại NPC Sứ Giả Trung Nguyên

 

 

 

 Hướng dẫn sử dụng các vật phẩm liên quan

 

 Huyền Tinh Khoáng Thạch xem cách sử dụng tại đây

 

 Trống Khải Hoàn xem cách sử dụng tại đây

 

 Nến Bát Trân Phúc Nguyệt xem cách sử dụng tại đây

 

 Đồ Phổ Vũ Khí xem cách sử dụng tại đây

 

 

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Trung Nguyên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang Fanpage hay liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0898 002 151 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!