Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Huynh Đệ Đồng Tâm

HUYNH ĐỆ ĐỒNG TÂM


 Thời gian và điều kiện tham gia:

             Bắt đầu áp dụng: BQT sẽ có thông báo thời gian bắt đầu áp dụng tại fanpage và group

             Sự kiện diễn ra liên tục từ 16:30 ngày 1 tháng này cho đến 16:30 ngày 1 tháng kế tiếp

             Chỉ các nhân sĩ đã tham gia Bang Hội tại tất cả các server của Võ Lâm Hoài Niệm.

             Vào bang đủ 2 ngày (48 tiếng) thì mới có thể nộp Đồng Tâm Lệnh.

 Nội dung sự kiện:

       NPC: Chức Năng Bang Hội - cạnh hàng rong tại các thành thị

       Vật phẩm:

             Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ có thể nộp 1 Đồng Tâm Lệnh

             Tất cả vật phẩm nhiệm vụ đều khóa bảo hiểm vĩnh viễn và có hạn sử dụng 7 ngày kể từ lúc nhận.

             Tất cả vật phẩm nhiệm vụ đều có bán tại NPC Chức Năng Bang Hội giá 5 tiền đồng/ cái

             BQT tạo ra hoạt động này nhằm kích thích anh em hoạt động tích cực cũng như 1 phần hỗ trợ nhỏ để những bang hoạt động tích cực có thêm 1 chút chi phí mua auto cho Bang hội. Vì vậy khuyến khích anh em nên tham gia hoạt động để có item nhé.

 


 

 Phần thưởng:

             Sau khi thu thập đủ 5 loại vật phẩm, quý nhân sĩ hãy mang đến NPC Chức Năng Bang Hội để đổi lấy Đồng Tâm Lệnh .

             Đem Đồng Tâm Lệnh nộp cho NPC Chức Năng Bang Hội để nộp vào tích lũy bang hội. Khi nộp Đồng Tâm Lệnh bạn sẽ nhận được kinh nghiệm và có tỉ lệ ra vật phẩm như sau:

Kinh nghiệm = Level x 400.000 (Exp không cộng dồn). 

 

             Số Đồng Tâm Lệnh của bang hội sẽ được cập nhật tại bảng xếp hạng thế giới liên tục khi có người nộp. 

             Phần thưởng của tính năng Huynh Đệ Đồng Tâm sẽ chia ra làm 3 mốc:

           -Mốc 1: 500 Đồng Tâm Lệnh - nhận 2.000 tiền đồng
           -Mốc 2: 800 Đồng Tâm Lệnh - nhận 3.000 tiền đồng
           -Mốc 3: 1.100 Đồng Tâm Lệnh - nhận 5.000 tiền đồng

Như vậy, tổng lại anh em vẫn sẽ nhận đủ 10.000 tiền đồng nhưng sẽ chia ra thành từng giai đoạn, để các bang hội nhỏ hơn cũng dễ dàng có được phần thưởng cho riêng mình.

             Lưu ý: hạn chót nhận thưởng 16:30 ngày 01 mỗi tháng, vì vậy các bang chủ phải chú ý thời gian để nhận thưởng, sau thời gian này BQT không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc quên nhận thưởng.

             Sau 16:30 ngày 1 mỗi tháng số tích lũy Đồng Tâm Lệnh sẽ tự động reset về 0 và tiếp tục tích lũy cho tháng mới

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!