Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Chuỗi Sự Kiện Chung Tay Đẩy Lùi Covid

HOA ĐĂNG CẦU CHÚC

 

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 đang diễn ra vô cùng phức tạp. Chúng ta cần hiểu biết đúng hơn về cơ chế lây nhiễm, nguy cơ lây nhiễm và cách tự phòng bệnh cho mình; giảm tâm lý lo sợ thái quá hoặc có những hành động không cần thiết, gây tốn kém và bất an trong xã hội.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19 với “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”.

Hãy cùng nhau tham gia Chung Tay Đẩy Lùi Covid tại Võ Lâm Trung Nguyên, với các phần thưởng vô cùng giá trị nhé quý vị.

 

 Thời gian diễn ra:

    Thời gian: Từ sau 16h30  ngày 08/07/2021 đến 16h30 ngày 18/07/2021

    Đối tượng: Áp dụng cho mọi đối tượng

    Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống

    Chạy Auto Update để cập nhật sự kiện, tránh bị lỗi hiển thị item

 

 Quy tắc và điều kiện tham gia:

    Thời gian xuất hiện Hoa Đăng: 20h15, 20h30, 20h45

    Địa điểm xuất hiện: Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường

    Điều kiện tham gia:

                 Nhân vật đẳng cấp từ 90 trở lên (>=90)

                 Nhân vật đã gia nhập môn phái, bang hội, xuất sư (chữ trắng không thể trả lời)

 

 Phần thưởng:

    Khi click vào Hoa Đăng, trả lời đúng liên tục 3 câu sẽ nhận được phần thưởng sau:

                  100% nhận được kinh nghiệm theo công thức:

Kinh Nghiệm nhận được = Đẳng cấp nhân vật x 30.000 điểm kinh nghiệm

Ví dụ: nhân vật cấp 100 sẽ nhận được 100 x 30.000 = 3.000.000 điểm kinh nghiệm cho 1 Hoa Đăng

                  Có tỉ lệ may mắn nhận được:  

                        Tương Dương và Thành Đô:Nhất Kỷ Càn Khôn Phù - sử dụng có hiệu lực trong 7 ngày.

                        Riêng Phật Sơn sẽ nhận được mảnh An Bang

    Trả lời sai 3 câu Hoa Đăng sẽ tự biến mất

    Mỗi ngày, mỗi nhân vật nhận thưởng tối đa 10 lần từ Hoa Đăng


   

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!