Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

BOSS ĐẠI HOÀNG KIM

Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên thập đại cao nhân của các môn phái mất tích một cách bí hiểm... Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm:  Đường Phi Yến, Hà Linh Phiêu họ đã mang theo bảo vật hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!

 

 Thời gian xuất hiện Boss:

           19:30 xuất hiện 5 Boss: 

                    Boss đại - Đường Phi Yến


 

                    Boss đại - Huyền Giác Đại Sư

 

                    Boss đại - Từ Đại Nhạc

 

                    Boss đại - Cổ Bách:

 

                    Boss đại - Lam Y Y:

 

 

            22:30 xuất hiện 5 Boss: 

                    Boss đại - Hà Linh Phiêu


 

                    Boss đại - Gia Luật Tị Ly

 

                    Boss đại -  Tuyền Cơ Tử

 

 

                     Boss đại - Yên Hiểu Trái:

 

 

                    Boss đại - Mạnh Thương Lương:

 

 Thời gian tồn tại Boss:

            Biến mất khi bị tiêu diệt

            Biến mất sau bảo trì

 

 

 Vị trí xuất hiện:  

            Xuất hiện ngẫu nhiên tại các thành thị và các map luyện công

            Khi xuất hiện sẽ có thông báo bản đồ xuất hiện Boss

 

 

 Phần thưởng kinh nghiệm khi hạ Boss: 

            Tổ đội kết thúc Boss: 10.000.000 exp không cộng dồn

            Những nhân vật xung quanh nơi boss bị tiêu diệt: 2.000.000 exp không cộng dồn

 

 Phần thưởng vật phẩm rơi khi hạ Boss: 

            Sẽ có phần thưởng ngẫu nhiên cho cá nhân kết thúc boss hoặc cho tổ đội dame lớn nhất (mục đích của việc này để mọi người ai cũng phải tham gia đánh Boss)

            Sau 20s kể từ lúc rơi: Tất cả nhân vật đều nhặt được.

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!