Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Nạp qua ví MoMo

CÁC HÌNH THỨC NẠP THẺ

NẠP TIỀN QUA VÍ MOMO

 

 Chuyển tiền vào tài khoản Võ Lâm Trung Nguyên:

          Số điện thoại: 0763998413

          Tên tài khoản: Lê Văn Thành

           Nội dung chuyển: TênĐăngNhập 

           Mã Code Momo: 

 

 Lợi ích chuyển khoản: Tăng 20% so với nạp thẻ điện thoại.

 

 Cách nạp tiền vào ví MOMO:

          Dùng ibank: Các ngân hàng có liên kết: https://momo.vn/welcome/huong-dan-lk-tai-khoan.html

          Nạp trực tiêp tại đại lý hoạc FPT shop. Danh sách đại lý: https://momo.vn/scoretransaction/index1

 

 Tải MOMO: Trên cửa hàng CHPlay(Android) hoặc trên Appstore(IOS) tìm kiếm theo từ khóa momo và tiến hành cài đặt.

 

 Hướng dẫn chuyển tiền đến Võ Lâm Trung Nguyên:

          Bước 1: Trong ứng dụng Momo chọn chuyển tiền

 

          Bước 2: Nhập số điện thoại 0763998413 vào tìm kiếm

 

          Bước 3: Nhập số tiền muốn nạp --- và điền thông tin tài khoản

 

          Bước 4: Chọn tiếp tục và xác nhận

 

          Bước 5: Sau khi chuyển thành công thì chờ 10-15 phút tới Tiền Trang - Lâm An để nhận xu