Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Tính Năng Đặc Sắc

TRÙNG LUYỆN AN BANG - ĐỊNH QUỐC

Chắc hẳn những ai đang tham gia Võ Lâm Trung Nguyên cũng hiểu được, khi sở hữu được một món trang Bị An Bang khó khăn đến nhường nào. Với trang bị An Bang, Định Quốc suốt 3 năm vừa qua BQT không cho rã trang bị nhằm giữ được giá trị của những trang bị có option cao và đẹp. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra 1 số tiêu cực ngược lại như, ép quá khó mà lỡ ra min option thì coi như chán nản hẳn. Vì vậy, để thỏa mãn việc khi ép ra 1 món trang bị an bang option cao vẫn có giá trị thì BQT sẽ cho ra mắt tính năng rã Trang Bị An Bang - Định Quốc nhưng sẽ với chi phí khá cao, để anh em có thể thấy được giá trị của 1 món trang bị max option là như thế nào.

 

 Giới thiệu tính năng:

           Khi rã trang bị An Bang - Định Quốc cần có Thần Bí Khoáng Thạch mang đến Thợ rèn Thần Bí tại 164/199 Lâm An, chi tiết trong bảng sau:

 

           Mang đủ nguyên liệu mới có thể trùng luyện, trùng luyện thành công sẽ nhận đủ số mảnh.

           Thần Bí Khoáng Thạch bán tại Kỳ Trân Các giá 40 tiền đồng/ viên.

           Lưu ý: kiểm tra ô trống trong hành trang, BQT không chịu trách nhiệm về việc full hành trang dẫn tới rớt mảnh trang bị ra ngoài (tắt auto nhặt trong thành, tránh kẻ xấu hãm hại nha quý dzị)

 

 Hướng dẫn:

           Bước 1: Đến gặp thợ rèn Thần Bí tại 164/199 Lâm An, sau đó chọn Trùng luyện Trang Bị Hoàng Kim AB - ĐQ

 

           Bước 2: Bỏ Trang Bị muốn trùng luyện vào, sau đó xác nhận:

 

           Bước 3: Chọn đúng loại trang bị cần trùng luyện, chọn sai là không trùng luyện được:

 

           Bước 4: Trùng luyện thành công sẽ nhận đủ số mảnh của trang bị.

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!