Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Tính Năng Đặc Sắc

CHẾ TẠO AN BANG HOÀN MỸ

 

 

Từ lâu, uy lực đặc biệt của trang bị An Bang đã được kiểm chứng và cũng được xếp vào hàng kỳ trân dị bảo của chốn võ lâm. Sở hữu được đầy đủ bộ trang bị này, thì sức mạnh của cơ thể sẽ hòa được dòng sức mạnh kỳ bí của các trang bị trang bị Hoàng Kim... mang lại. 

Và nay, đến với Võ Lâm Trung Nguyên, Quý đồng đạo sẽ tiếp tục khai phá thêm sức mạnh đặc biệt của trang bị An Bang Hoàn Mỹ với các thuộc tính đặc biệt được tinh luyện thêm vào.

 

 NPC và vật phẩm liên quan:

 

      NPC thợ rèn thần bí: 164/199 Lâm An

 

           Ép trang bị An Bang, Định Quốc, HKMP

           Phân rã trang bị HKMP

           Nâng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ

           Hoàn nguyên trang bị An Bang Hoàn Mỹ


Thợ rèn Thần Bí

 

      NPC Học Trò thợ rèn: 164/199 Lâm An

 

           Đổi Vô Tự Thiên Thư

           Đổi Tam Sắc Thủy Tinh

           Bán Trùng Luyện Ngân Chùy (rã HKMP)

           Bán các vật phẩm nâng cấp lên An Bang Hoàn Mỹ.

 

      Vật phẩm liên quan:

 

 

 

 Cách chế tạo An Bang Hoàn Mỹ:

 

      Bước 1: Đến gặp thợ rèn thần bí chọn:

           Ta muốn tiến hành chế tạo bộ An Bang Hoàn Mỹ

           Chọn trang bị muốn nâng cấp lên thành An Bang Hoàn Mỹ

 

      Bước 2: Bỏ Nguyên liệu vào theo yêu cầu:

 

           Nâng cấp [Hoàn Mỹ] Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn:

 

 

           Nâng cấp [Hoàn Mỹ] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ:

 

 

           Nâng cấp [Hoàn Mỹ] An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên: ở bản default của VNG thì chỉ có dây chuyền 19 nâng cấp lên Hoàn Mỹ mới có thể có Kháng Lôi 10, còn dây chuyền 20 thì tối đa chỉ có Kháng Lôi 9. Nhận thấy điều này khá vô lý nên tại Võ Lâm Trung Nguyên dây chuyền 20 có thể nâng cấp lên Hoàn Mỹ có trị số max là 10 Kháng Lôi.

 

 

           Nâng cấp [Hoàn Mỹ] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội:

 

Lưu ý: Dù được thăng cấp thành trang bị An Bang Hoàn Mỹ mới, nhưng những dòng thuộc tính ban đầu của trang bị An Bang đầu sẽ không thay đổi.

 

 Hoàn Nguyên An Bang Hoàn Mỹ

 

      Nếu sau khi nâng cấp, kết quả không vừa ý. Quý nhân sĩ muốn bộ Hoàn Mỹ An Bang trở lại bộ An Bang cũ thì hãy đến gặp Thợ Rèn Thần Bí Để tiến hành trao chuyển, hoàn nguyên lại bộ Hoàng Kim An Bang.

      Nguyên tắc hoàn nguyên: Khi đã tiến hành hoàn nguyên thành công, dòng thuộc tính mới sẽ mất, kháng tính vẫn giữ nguyên, riêng chỉ có số trị của dòng nội lực thay đổi.

      Để hoàn nguyên 1 trang bị An Bang Hoàn Mỹ cần tốn: 20 Ngọc Lục Bảo  + 1000 vạn

           Ngọc Lục Bảo được bán tại Học Trò Thợ Rèn giá 5 tiền đồng/ viên hoặc tại Boss Đại Hoàng Kim.

           Khi hoàn nguyên sẽ có tỉ lệ thất bại, nếu thất bại sẽ được hoàn lại 50% nguyên liệu.

 

 

 

 

      Các bước hoàn nguyên:

 

           Bước 1: Đến gặp thợ rèn thần bí

 

 

 

           Bước 2: Chọn trang bị muốn phục hồi

 

 

           Bước 3: Bỏ trang bị muốn phục hồi vào. Trong hành trang phải có đủ 20 ngọc lục bảo và 1000 vạn

 

 

           Hoàn nguyên thành công:

 

 

Lưu ý:

           Khi đã tiến hành hoàn nguyên thành công, dòng thuộc tính mới sẽ mất, kháng tính vẫn giữ nguyên, riêng chỉ có số trị của dòng nội lực thay đổi.

           An Bang Liên Đấu không thể nâng cấp lên An Bang Hoàn Mỹ

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!