Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Tính Năng Đặc Sắc

 

TRUNG NGUYÊN TIÊU CỤC

VẬN TIÊU CƠ CHẾ ĐỘC QUYỀN

Nhận Tiêu Xa tại Trung Nguyên trong tính năng Trung Nguyên Tiêu Cục, nhân sĩ Võ Lâm Trung Nguyên phải trải qua những thử thách gian truân trên hành trình vận tiêu đến thành thị hoặc thôn trấn như bị quái cản trên đường, đạo tặc cướp tiêu...Nhưng, những cố gắng và tinh thần đồng đội khi vận tiêu thành công sẽ mang đến rất nhiều phần thưởng hấp dẫn cho quý nhân sĩ.

 

 

 Thời gian và điều kiện tham gia:

          Thời gian diễn ra: 

                 Vận Tiêu Đặc Biệt: Từ 20h - 21h thứ 3 thứ 5 hàng tuần - trong thời gian này Bản đồ Trường Giang Nguyên Đầu là bản đồ Tự động chiến đấu và có thể cướp tiêu lẫn nhau.

                 Vận Tiêu Hòa Bình: Từ 22h00 đến 22h30 thứ 3  thứ 5 hàng tuần - trong thời gian này Bản đồ Trường Giang Nguyên Đầu là bản đồ phi chiến đấu - không thể cướp tiêu (chi tiết xem phần Thời gian Hòa Bình)

          Điều kiện tham gia: Nhân vật đã xuất sư, gia nhập môn phái hoặc bang hội 

          NPC nhận nhiệm vụ: Ông chủ Trung Nguyên Tiêu Cục (295/350 Trường Giang Nguyên Đầu)

 

 

 

          Cách tham gia: Quý nhân sỹ có thể chạy bộ từ các map liên thông đến bản đồ vận tiêu - Trường Giang Nguyên Đầu hoặc dùng Thần Hành Phù để đi chuyển đến 3 vị trí tại bản đồ vận tiêu như sau:

                 Bước 1: Click phải vào Thần Hành Phù  -> Đến điểm Vận Tiêu


 

                 Bước 2: Chọn 1 trong 3 cổng tương ứng trên Thần Hành Phù:

                      - Cổng 1: Cổng tại vị trí tiếp giáp Nhạn Thạch Động
                      - Cổng 2:
Cổng tại vị trí tiếp giáp Thành Đô (điểm nhận tiêu)
                      - Cổng 3:
Cổng tại vị trí tiếp giáp Nga Mi phái

 

 NPC và vật phẩm liên quan:


 

 Quá trình vận tiêu:

          Từ 20h - 21h thứ 3 hàng tuần nhận nhiệm vụ áp tiêu tại NPC Ông chủ Trung Nguyên Tiêu Cục (295/350 Trường Giang Nguyên Đầu)

          Chọn "Bắt đầu áp tiêu" sẽ hiển thị Tiêu Xa (xe ngựa), đếm ngược thời gian 30 phút và tuyến đường định sẵn như trong bản đồ:

Bản Đồ Vận Tiêu - Trường Giang Nguyên Đầu 

                 Bản đồ vận tiêu Trường Giang Nguyên Đầu là bản đồ bắt buộc chiến đấu, khi di chuyển đến bản đồ hệ thống sẽ tự động chuyển PK sang dạng thức chiến đấu

                 Khi Tiêu xa xuất hiện hệ thống sẽ thông báo tại Tần số thế giới.

                 Trong cùng 1 thời điểm chỉ có tối đa 4 Tiêu xa trên bản đồ, mỗi nhân vật chỉ được vận 2 lần thành công (sau khi nhận thưởng 2 lần không thể nhận tiêu nữa)

                 Tiêu Xa sẽ đi theo nhân vật (không tự đi), cách xa 750 so với nhân vật sẽ dừng lại (khi nhân vật về thành dưỡng sức, offline hoặc Thần Hành Phù), đổi bản đồ không mất tiêu.

                 Nếu Tiêu Xa dừng 5 phút sẽ tự động mất, nhiệm vụ thất bại.

                 Tiêu Xa sau 30 phút vẫn chưa đến đích sẽ tự động biến mất, nhiệm vụ thất bại.

                 Trong 30 phút, hộ tống Tiêu Xa đến đích thì nhiệm vụ hoàn thành, đến NPC Thương Nhân nhận thưởng.

                 Nhân vật đứng cách xa Tiêu Xa phạm vi 750 Tiêu xa có thể bị công kích.

                 Khi Tiêu Xa đến đích, đối thoại với NPC Thương Nhân sẽ được hoàn lại 5 tiền đồng và kinh nghiệm thưởng.

          Kinh nghiệm thưởng tính theo công thức sau:

                 Nhân vật có đẳng cấp nhỏ hơn 100: Kinh nghiệm nhận được = Đẳng cấp nhân vật x 600.000 exp.

                 Nhân vật có đẳng cấp từ 100 trở lên: Kinh nghiệm nhận được Đẳng cấp nhân vật x 1.200.000 exp.


Ví dụ: Nhân vật cấp 130 khi vận tiêu thành công sẽ nhận lại 5 tiền đồng và 156.000.000 điểm kinh nghiệm.

 

 

 Thời gian hòa bình:

          Thời gian diễn ra: Từ 22h00 đến 22h30 ngày thứ 3 hàng tuần

          Bản đồ trường giang nguyên đầu sẽ ở trạng thái phi chiến đấu, tất cả nhân vật không thể cừu sát, đồ sát,... không thể cướp tiêu

          Trong thời gian này, mỗi đợt tiêu có thể xuất hiện tối đa 8 tiêu xa, khi trả tiêu sẽ không được hoàn trả tiền đồng.

          Hạn chót trả tiêu là 23h00 - sau 23h sẽ không thể trả tiêu

          Điểm kinh nghiệm nhận được trong thời gian hòa bình được tính như sau:

                 Nhân vật có đẳng cấp nhỏ hơn 100: Kinh nghiệm nhận được Đẳng cấp nhân vật x 360.000 exp.

                 Nhân vật có đẳng cấp từ 100 trở lên: Kinh nghiệm nhận được Đẳng cấp nhân vật x 720.000 exp.

 

 Cướp tiêu:

          Sau khi Tiêu Xa của đối phương xuất hiện, nhân vật khác có thể công kích nhân vật Áp Tiêu (khác màu)

          Sau khi nhân vật Áp Tiêu về thành dưỡng sức, offline, truyền tống đi, cách xa 750 với Tiêu Xa... thì nhân vật cướp Tiêu có thể công kích Tiêu Xa (người chơi phải khác màu với màu của Tiêu Xa mới có thể tấn công tiêu xa)

          Màu của Tiêu Xa là màu của Nhân vật áp tiêu khi nhận Tiêu tại NPC Ông chủ Trung Nguyên Tiêu Cục

 

Khi Tiêu Xa không còn được bảo vệ

 

Cướp Tiêu thành công

 

          Khi Tiêu Xa bị phá hủy sẽ rơi ra vật phẩm Lệnh Bài Áp Tiêu  

 

          Mang Lệnh Bài Áp Tiêu giao cho NPC Thương Nhân sẽ được thưởng 4 tiền đồng

 

 

 

 

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!