Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Tính Năng Đặc Sắc

 

 

Vào lúc 21h00 ngày thứ 2 hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Tống Kim. Bang chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ đăng cơ Thiên Tử tại Nội Các Thượng Thư. Và đây chính là Thiên Tử Quốc Chiến - tính năng mới nhất của Võ Lâm Trung Nguyên trong năm 2020 được áp dụng từ sau bảo trì ngày 03/01/2020! Thân mời quý nhân sĩ tham gia và trải nghiệm trận Tống Kim nghiêng thành đổ lửa, chấn động giang hồ...

 

  NPC liên quan:

 

    Nội các thượng thư tại Lâm An 184/202.

    Nội các thượng thư tại Nha môn Biện Kinh 222/190.

 

 Thời gian và điều kiện tham gia:

    Đối tượng tham gia: 2 Bang hội chiếm thành Lâm An và Biện Kinh sẽ tham gia Quốc Chiến Thiên Tử.

    Thời gian diễn ra: 21h00 thứ 2 hàng tuần (nếu 1 bang chiếm cả 2 thành Lâm An và Biện Kinh sẽ nghiễm nhiên là Thiên Tử, trận Tống Kim 21h sẽ trở về tống kim bình thường).

    Thể thức tham chiến:

         Tống Kim Thiên Tử - Bảo Vệ Nguyên Soái

         Bản đồ: Hoàng Sa Lâm Ngao

    Bang chủ bang hội chiến thắng Tống Kim Thiên Tử sẽ nhận được tư cách đăng cơ Thiên Tử tại NPC Nội Các Thượng Thư

 

VÒNG SÁNG THIÊN TỬ

    Vòng sáng Thiên Tử: KTC +5%, SL + 1000 (không cộng dồn với vòng sáng Quốc Chủ)

 

   Cách thức tham gia:

Lưu ý: Khi tham gia thiên tử điểm tống kim tích lũy sẽ bị reset về 0 - nên trước khi tham gia thiên tử anh em phải đổi điểm tống kim hết nhé

    Sau trận Công Thành thứ 6, Bang chủ 2 Bang chiếm thành Lâm An và Biện Kinh sẽ trở thành 2 Quốc Chủ.

    Chiếm Lâm An sẽ thành Tống Quốc Chủ, chiếm Biện Kinh sẽ thành Kim Quốc Chủ.

 

Vòng sáng Quốc Chủ

    Vòng sáng Quốc chủ: + 1000 sinh lực

    Quốc Chủ Tống và Quốc Chủ Kim sẽ nhận danh hiệu và vòng sáng Quốc Chủ, danh hiệu và vòng sáng này sẽ hết tác dụng sau trận công thành tiếp tuần tiếp theo.

    Quốc Chủ Tống Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Tống) và Quốc Chủ Kim Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Kim).

    Vào 19h00 đến 21h00 thứ 2 hàng tuần, Quốc Chủ Tống và Quốc Chủ Kim có thể đến NPC Nội Các Thượng Thư tương ứng với thành của mình để nhận Quốc Chiến Lệnh Bài.

    Đúng 21h00, đồng đạo có thể đến báo danh Quốc Chiến Tống Kim tại 2 NPC Mộ Binh Quan ở Đại Lý Trung Tâm 199/197 - báo danh  tại NPC Mộ Binh Quan Tống (vàng) và Kim (Tím).

 

Điểm Báo Danh

 

 

    Số lượng lệnh bài Tống Kim (Lệnh bài Tống cho Quốc Chủ Tống và lệnh bài Kim cho Quốc Chủ Kim) 2 Quốc Chủ nhận được là 60 cái mỗi bên và các lệnh bài đều có thời hạn sử dụng 1 ngày.

    Chỉ có đồng đạo sở hữu Quốc Chiến Lệnh Bài (Tống) và  Quốc Chiến Lệnh Bài (Kim) có thể vào tham chiến.

 

Quốc Chiến Lệnh Bài (Kim)

 

 

Quốc Chiến Lệnh Bài (Tống)

 

    Đồng đạo khác muốn vào tham chiến hỗ trợ cần phải có Quốc Chiến Lệnh Bài.

    Đồng đạo nhận lệnh bài phe Tống thì chỉ được vào bên Tống và ngược lại. Số lượng người báo danh tối đa mỗi bên là 50 người. Sẽ không giới hạn về chênh lệch số người - cho dù 1 bên 10 người và 1 bên 50 người thì trận đấu vẫn sẽ diễn ra.

    Quốc Chiến Tống Kim sẽ không thể sử dụng tất cả các loại thuốc lag Tống Kim và thuốc lag thường...

    Phương thức thắng thua cũng giống như trong các trận Tống Kim bình thường:

     - 1 Bên giết được soái - 1 bên không -> bên giết soái chiến thắng.

     - Cả 2 bên không giết được soái -> xét điểm để phân định thắng thua.

 

  Phần Thưởng:

    Sau khi Chiến Thắng Quốc Chiến Tống Kim - Quốc Chủ phe Thắng có thể đến NPC Nội Các Thượng Thư để tiến hành Đăng Cơ Thiên Tử và nhận những phần thưởng sau:

        10.000 vạn lượng

        300 tiền đồng

        Thiên Tử Ngọc Tỉ

        Bôn Tiêu (6 ngày)

        1 Bộ Cực Phẩm An Bang Hoàn Mỹ (6 ngày)

 

    Một số lưu ý về Thiên Tử Ngọc Tỉ

        Từ 22h30 đến 24h00 ngày thứ 2 có thể nhận Thiên Tử Ngọc Tỉ cùng các vật phẩm phần thưởng.

        Người mang theo Thiên Tử Ngọc Tỉ giết người (đồ sát) sẽ không lên PK

        Người mang theo Thiên Tử Ngọc Tỉ nếu bị giết (do người hay do quái) 90% sẽ rơi Ngọc Tỉ ra ngoài

        Giết người mang theo ngọc tỉ sẽ bị x 2 điểm PK (đồ sát lên 2 PK, cừu sát lên 4 PK)

        Người mang theo Thiên Tử Ngọc Tỉ khi di chuyển bản đồ sẽ có công bố trên toàn server

        Người mang theo Thiên Tử Ngọc Tỉ có thể dùng để chiếu cáo thiên hạ 2 lần/ ngày

 

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!