Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Hướng Dẫn Tân Thủ

TRAINING VÀ PK

 

 Các vấn đề liên quan đến bản đồ train:

           Tại cả các bản đồ từ 1x đến 5x quý nhân sỹ có thể đi tự do. Tại các bản đồ từ 6x đến 9x không thể lên map vượt quá 10 level

Ví dụ: Level 4x chỉ lên được map 5x, không thể lên map 6x

           Hệ thống bản đồ cấp 120 đặc biệt: Đây là bản đồ đặc thù, khi tiến vào bản đồ sẽ ở trạng thái bắt buộc chiến đấu. BQT sẽ chủ động mở bản đồ này vào thời điểm thích hợp và sẽ có thông báo cụ thể.

 

 Các vấn đề liên quan đến trị PK trên người:

           Từ xưa đến nay thì khi giết người thì phải đền tội, vì vậy ở Võ Lâm Trung Nguyên cũng không có ngoại lệ các bạn nhé, cụ thể khi có PK trên người quý nhân sĩ sẽ bị những hạn chế sau:

                        PK >= 7 sẽ không thể sử dụng túi máu tân thủ.

                        Khi PK cao, bị người chơi đánh chết sẽ mất rất nhiều kinh nghiệm và sẽ rơi vật phẩm trong hành trang ra ngoài.

                        Khi đẳng cấp >= 60 bị (âm) -15% điểm kinh nghiệm sẽ không thể đi xa phu hoặc thần hành phù lên các bản đồ luyện công (anh em phải chạy bộ lên bản đồ train nhé). Lúc này chỉ có thể chạy bộ lên các map để train cho hết âm hoặc dùng bàn nhược tâm kinh.

 

 Các bản đồ mới ngoài hệ thống bản đồ thông thường:

Nhằm phục vụ cho quá trình bôn tẩu của quý nhân sĩ, cũng như giảm tải tình trạng quá tải tại các bản đồ train thì BQT sẽ bổ sung thêm 7 bản đồ mới như sau:

Lưu ý:

                        Các bản đồ này sẽ mở theo lộ trình của BQT, và sẽ có thông báo đóng mở phù hợp với lộ trình riêng của từng server.

                        Các bản đồ từ 6x trở lên vẫn sẽ giới hạn không được vượt quá 10 Level (Ví dụ: Bản đồ 90 thì 80 mới lên được)

           Cơ chế thu phí:

                        Gia hạn giờ train tại bản đồ thu phí: Quý nhân sĩ có thể đến NPC Võ Lâm Truyền Nhân tại Thất Đại Thành Thị để mua giờ train tại bản đồ mới với giá như sau:

                                   7 ngày (đúng 168 giờ) = 35 tiền đồng.

                                   30 ngày (đúng 720 giờ) = 120 tiền đồng.

                        Khi hết giờ train, những người đang train tại bản đồ sẽ được truyền tống về Ba Lăng Huyện. Có thể gia hạn cộng dồn nhiều gói.

                        Để check thời gian còn lại, quý nhân sĩ có thể đến NPC Võ Lâm Truyền Nhân để kiểm tra hoặc di chuyển đến bản đồ thu phí hệ thống sẽ thông báo thời gian còn lại.

                        Giờ train có thể sử dụng chung tại cả 3 bản đồ thu phí (7x, 9x và 12x).

                        Giờ train tính từ thời điểm mua phí đến ngày hết hạn, KHÔNG tính theo thời gian ở trên bản đồ. Tức mua 7 ngày từ ngày 1 thì ngày 8 hết hạn cho dù bạn có sử dụng hay không.

 

 

 Bị lag phi chiến đấu:

Trong quá trình bôn tẩu, sẽ có những lúc quý nhân sĩ disconect sau đó kết nối lại thì bị lag phi chiến đấu (không phù được, không đi thần hành phù được, không mở rộng rương được, không đánh quái được, chỉ chuột vào quái không hiện cây kiếm) thì anh em thực hiện các cách sau nhé:

                        Nếu đang ở bãi train mà không thể đánh quái, anh em chỉ cần chạy bộ qua cổng bất kỳ 1 bản đồ nào (ví dụ đang ở nhạn thạch động thì chạy lại cổng đi qua trường giang nguyên đầu rồi quay lại, đang ở lâm du quan thì chạy qua biện kinh, đang ở thành đô thì có thể chạy qua cổng trường giang nguyên đầu hoặc đường môn...) là sẽ hết nhé.

                        Nếu thực hiện cách trên không được thì anh em hãy đi xa phu qua thành đô, sau đó chạy bộ qua trường giang nguyên đầu là sẽ hết nhé 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!