Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Phong Lăng độ

 

 

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành Chiến đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

 

May mắn thay, Bổn Trang được hay tin sẽ có các vị Thuyền Phu cao nhân từ phương xa mang chiến thuyền đến bờ Nam Phong Lăng Độ để truyền tống nhân sĩ đến phía bờ Bắc! Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

 

 Điều kiện & thời gian:
       Thời gian diễn ra: Tất cả các khung giờ chẵn trong ngày trừ chuyến 16h00 < riêng các chuyến từ 24h00 đến 8h00 sẽ không xuất hiện Boss Thủy Tặc>

       Điều kiện báo danh: 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ hoặc 200 tấm mật đồ thần bí

       Lưu ý:

              Giới hạn lên thuyền: 5 lần/ngày

              Nếu báo danh tại bến tàu Bính (bến 3) khi lên thuyền sẽ không thể PK lẫn nhau

              Bến thuyền 1, 2 có thể PK tự do
            
1 Bến thuyền chỉ có thể lên tối đa 100 acc

 NPC và vật phẩm liên quan:

 

 


 

 

 

 Hướng dẫn tham gia:
       Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.

       Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.

      Trong 30 phút đi thuyền:

              Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.

             Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Hạ gục nhận Truy Công Lệnh & ngẫu nhiên nhận các phần thưởng.

 

3 loại NPC cần hạ gục khi thuyền rời bến

 

        Kết thúc thời gian đi thuyền: Nhanh chóng nộp Truy Công Lệnh tại Thuyền Phu bờ Bắc.

        Cách di chuyển về lại bờ Nam:

              Đối thoại Thuyền Phu bờ Bắc (cần lộ phí).

 

        LƯU Ý QUAN TRỌNG:

              Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ được truyền tống về Tây Sơn Thôn.

              Cần đem theo Thần Hành Phù để tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.

              Cần chuẩn bị chút ít tiền Vạn tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ Nam.

 

 Phần thưởng:
        Phần thưởng nhiệm vụ khi giao Truy công lệnh: Ngẫu nhiên nhận được một trong các mốc Exp như sau:

              5.000.000 Exp không cộng dồn

              7.000.000 Exp không cộng dồn

              10.000.000 Exp không cộng dồn
         Phần thưởng kết thúc Boss Thủy Tặc: Nhận 2.000.000 Exp không cộng dồn

      Đồng thời rơi ngẫu nhiên các vật phẩm sau:

 


 

 

         Phần thưởng khi sang đến bờ Nam: Mỗi nhân vật sẽ nhận được 2 Rương Thủy Tặc

- Mở Rương Thủy Tặc sẽ nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm sau: <giới hạn 1 ngày sử dụng tối đa 20 Rương Thủy Tặc/ nhân vật >

 

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!