Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Nhiệm Vụ Tân Thủ

 NHIỆM VỤ CHU TIÊN TRẤN

 

 

 

 

 Nhiệm vụ thứ 1: Khuyên Lão Chu về nhà

 

       Gặp Chu Tẩu (216/197). Nhận lời giúp bà ấy khuyên lão Chu về nhà.

       Đến Tửu điếm, gặp lão Chu (210/202). Bạn khuyên ông ta về nhà!

       Sau hồi lâu thuyết phục, ông ấy đã tỉnh ngộ, cảm ơn bạn. Hoàn thành nhiệm vụ.

       Phần thưởng cho bạn: 3 lọ máu nhỏ và 5 điểm danh vọng.

 

 

 Nhiệm vụ thứ 2: Khăn uyên ương

 

       Gặp Doanh Doanh (217/197). Nhận lời giúp cô ta chuyển khăn tình đến cho Trương Đại Nguyên.

       Bạn đi đến gần một chiếc cầu, gặp Trương Đại Nguyên (211/199) đang đứng với một cô gái, bạn trao khăn và chuyển lời của Doanh Doanh.

       Trương Đại Nguyên thẳng thừng từ chối và cho rằng bạn dựng chuyện vu cáo hắn.

       Bạn quay lại gặp Doanh Doanh, thông báo lại với cô ấy. Hoàn thành nhiệm vụ.

       Phần thưởng cho bạn: bạn nhận được 1 đôi giày và 5 điểm danh vọng.

 

 

 Nhiệm vụ thứ 3: Chiếc vòng của Song Song

 

       Bạn nhìn thấy Song Song (214/196) (gần chỗ Chu tẩu) cứ liên tục đi đi lại lại, liền tiến đến hỏi. Thì ra cô ta làm rơi mất một chiếc Nhẫn. Nhận lời giúp Song Song đi tìm chiếc Nhẫn .

       Bạn đi hỏi Tiểu Hùng (206/201). Tiểu Hùng cho biết chiếc Nhẫn đó hiện đang ở trong tay của một người ăn mày.

       Bạn đi tìm người ăn mày (206/197). Hắn muốn đổi chiếc Nhẫn đó bằng một phần “Đậu Phụ Ngũ Hương”.

       Đến Tửu điếm (chỗ lão Chu) gặp Ông chủ tửu điếm (211/201) bỏ 100 lượng mua được Đậu Phụ Ngũ Hương.

       Mang đậu hũ về cho tên ăn mày, đổi lấy chiếc Nhẫn.

       Mang chiếc Nhẫn về cho Song Song. Hoàn thành nhiệm vụ.

       Phần thưởng cho bạn: 200 lượng bạc và 9 điểm danh vọng.

       Khi Song Song tặng bạn 200 lượng, bạn hãy từ chối và ấn F4 xem bạn nhận được cái gì.

 

 
  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!