Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Tính Năng Đặc Sắc

 

NHẠN MÔN QUAN


 

Quả Huy Hoàng (cao), Quả Hoàng Kim là loại bảo dược hấp thu linh khí đất trời, tự thức sinh trưởng từ ngàn xưa nơi động khấu sâu thẳm. Không cần biết là người luyện võ, phàm nhân hay thương nhân tứ phương, khi sử dụng loại quả này sẽ gia tăng công lực gấp bội phần!

Vốn dĩ là kỳ bảo nên trong suốt thời gian qua, lời tương truyền về động khấu nơi sinh trưởng của bảo dược được nhân sĩ khắp nơi dò la tin tức. Nay mọi chuyện đã được sáng tỏ, địa đồ huyễn cảnh ấy chính là Nhạn Môn Quan - nơi quanh năm tịch liêu không một bóng người!

 

 

 Các vật phẩm liên quan:

 

 

 Hướng dẫn tham gia Nhạn Môn Quan:

      Thời gian diễn ra:

             Diễn ra tất cả các ngày trong tuần

             Thời gian xuất hiện quả: từ 20h00  đến 20h30 xuất hiện 3 đợt quả, mỗi đợt xuất hiện 1 quả Hoàng Kim và 5 bãi quả Huy Hoàng (cao)

 

      Tính chất bản đồ Nhạn Môn Quan:

             Bất kì nhân sĩ nào khi vào bản đồ Nhạn Môn Quan đều tự động chuyển sang trang thái chiến đấu và không thể chuyển lại trạng thái luyện công khi ở trong bản đồ này.

             Bước vào khu vực Nhạn Môn Quan sẽ có trạng thái bất tử trong vòng 3 giây.

             Bị hạ gục không mất điểm kinh nghiệm, tiền vạn, không giảm PK, không rớt vật phẩm.

             Có thể sử dụng: Thần Hành Phù.

             KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THỔ ĐỊA PHÙ.

 

      Hướng dẫn tham gia:

             Tại các thời điểm xuất hiện Quả, cần dùng Thần Hành Phù để đến Nhạn Môn Quan.

 

             Hạt Huy Hoàng (Cao), Hạt Hoàng Kim xuất hiện tại khu vực được đánh dấu.

 

Bản đồ Nhạn Môn Quan

 

      Lưu ý:

             Mỗi nhân vật 1 ngày chỉ có thể sử dụng 5 Quả Huy Hoàng (cao) và 1 Quả Hoàng Kim.

             Nhân vật chữ trắng và phi chiến đấu không thể tham gia hái quả.

             Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.

             Thời gian sử dụng Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim là 168 giờ kể từ khi bắt đầu hái quả.

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!