Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Tính Năng Đặc Sắc

 

 

Trung Nguyên Loạn Chiến - một nơi tuyển chọn nhân tài tướng giỏi. Triều đình quyết định từ trong dân gian nhất định phải tìm ra được những anh hùng ưu tú, kiệt xuất võ công cao cường để gia nhập hàng ngũ bảo vệ sơn hà xã tắc. Mời các chư vị anh hùng đến Tuyệt Tình Cốc để tham gia so tài. Với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn.

 

 NPC và điều kiện tham gia:

      NPC: Sứ giả Trung Nguyên Loạn Chiến tọa  độ: 198/201 Tương Dương

                Chức năng: 

                                 Mua Loạn Chiến Lệnh giá 5 tiền đồng + 50 vạn (Loạn Chiến Lệnh có hạn sử dụng là 1 tiếng kể từ lúc mua, để trong thời gian báo danh nếu anh em có bị disconect thì vẫn có thể vào lại)

                                 Báo danh tham gia Loạn Chiến

      Điều kiện tham gia:

                Nhân sĩ có đẳng cấp > 80

                Đã vào phái, đã xuất sư hoặc đã tham gia bang hội (chữ trắng không thể vào)

                Phải  mang theo Loạn Chiến Lệnh mới có thể tham gia.

 

      Thời gian diễn ra:

                Diễn ra vào 19h45 tối thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần

                Từ 19h45 đến 19h59 là thời gian  báo danh 

                20h00 Anh em sẽ được chuyển vào khu vực chuẩn bị chiến đấu (trong thời gian này những ai chưa vào khu vực chuẩn bị sẽ không thể báo danh hoặc di chuyển vào được nữa).

                Thời gian của các ải sẽ như sau:

                                 Ải 1: Tuyệt Tình Cốc, thời gian chuẩn bị 5 phút, thời gian thi đấu 5 phút. Sau 5 phút thi đấu tất cả nhân vật còn sống sẽ chuyển qua Ải 2.

                                 Ải 2: Quỷ Môn Quan, thời gian chuẩn bị là 1 phút, thời gian thi đấu là 4 phút. Sau 4 phút thi đấu, tất cả nhân vật còn sống sẽ chuyển qua Ải 3.

                                 Ải 3: Cổ Mộ, thời gian chuẩn bị là 1 phút, thời gian thi đấu là 14 phút. Sau 14 phút nếu vẫn còn trên 1 người còn sống xem như trận đấu hòa và sẽ không ai nhận được phần thưởng cuối cùng.

 

  Nội dung hoạt động và phần thưởng:

      Nội dung hoạt động: 

                Để tham gia thi đấu bắt buộc phải có Loạn Chiến Lệnh .

                Trong hoạt động sẽ không thể chat phụ cận, không thể pm mật, không thể thấy tên nhân vật khác, không thể thấy bang hội.

                Trong hoạt động sẽ không phân chia bang hội, màu, nên tất cả phải tiêu diệt các đối thủ trên bản đồ để có thể dành được phần thưởng cuối cùng.

                Trong hoạt động không thể sử dụng các loại lag Tống Kim, túi máu.

                Trong hoạt động di chuyển sẽ mất thể lực, các trang bị phục hồi thể lực vô hiệu

                Trong thời gian hoạt động, nếu muốn bỏ cuộc bạn có thể đến NPC Phán Quan để bỏ cuộc.

 

         

      Phần thưởng:

                Khi tiêu diệt 1 đối thủ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm + 30 vạn.

                Điểm kinh nghiệm = Level x 30.000 (ví dụ cấp 100 = 100 x 30.000 = 3.000.000 exp)

                Khi là người còn sống cuối cùng ở bất kỳ ải nào, bạn cũng có thể đến NPC Phán Quan để nhận 3  phần thưởng sau:

 

1. Độc Tôn Lệnh  (hạn sử dụng 48 tiếng kể từ lúc nhận): Kích hoạt vòng sáng và danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn

Vòng sáng sẽ có tác dụng: 500 máu + KTC 5%

2. Điểm kinh nghiệm = LEVEL x 500.000 (ví dụ Level 100 = 100 x 500.000 = 50 triệu exp)

3. 100 tiền đồng.

 

 

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!