Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Tính Năng Đặc Sắc

KỸ NĂNG 120

 

 

 

 Đối tượng:                    

         Tất cả nhân sỹ đã vào môn phái và có đẳng cấp từ 120 trở lên

 

 

 Đổi sách và học kỹ năng:

         Đối thoại với chưởng môn của môn phái

         Nộp vật phẩm theo yêu cầu sau: 

 

 

Ví dụ: Bộ sách của phái Đường môn cần 4 bí kíp: Bạo Vũ Lê Hoa, Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh, Cửu Cung Phi Tinh, Loạn Hoàn Kích 

         Khi mang đủ các nguyên liệu trên, tỉ lệ thành công là 100% (không đủ thì không thể đổi bí kíp)

                    LƯU Ý: Bí quyết 120 sau khi đổi thành công sẽ ở trạng thái khóa vĩnh viễn, không thể giao dịch, bày bán, ném ra

         Sở hữu được bí quyết 120 nhấp chuột phải lập tức nhận được kỹ năng 120 tương ứng với môn phái (nhận được kỹ năng đẳng cấp 1)

 

 

Môn Phái

Hình Ảnh Minh Họa

Ngũ Độc

Hấp Tinh Yểm

Đường Môn

Mê Tung Ảnh

Cái Bang

Hỗn Thiên Khí Công

Thiên Nhẫn

Ma Âm Phệ Phách

Côn Lôn

Lưỡng Nghi Chân Khí

Võ Đang

Xuất Ứ Bất Nhiễm

Thiên Vương

Đảo Hư Thiên

Thiếu Lâm

Đại Thừ Như Lai Chú

Nga Mi

Bế Nguyệt Phất Trần

Thúy Yên

Ngự Tuyết Ẩn

 

 

 Cách luyện skill 120:

         Đánh quái thường bằng skill 9x  ( % skill 120 tỉ lệ thuận với điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm tăng thì % skill 120 sẽ tăng ) ( có giới hạn trong ngày chỉ được 1 lượng exp nhất định tùy theo cấp )

         Đánh quái trong vượt ải, phong lăng độ ..v..v

         Dùng điểm tích lũy tống kim đổi điểm kinh nghiệm sẽ tăng % skill 120.

 

 LƯU Ý:

         Đổi điểm tích lũy tống kim sau bảo trì 16h30 hằng ngày để tránh tình trạng không lên % skill 120

Ví dụ: Hôm nay, ngày 1 lúc 22h00 đổi 30 triệu điểm kinh nghiệm xong, đã tăng skill 120 rồi, thì qua bảo trì ngày mai ( bảo trì ngày 2)hãy tiếp tục đổi, không đổi ngay trong khoảng từ 0h00 đến bảo trì ngày 2

         Các điểm kinh nghiệm từ các sự kiện phần thưởng sẽ không tăng % skill 120 

 

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!