Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Hướng Dẫn Tân Thủ

NHIỆM VỤ DÃ TẨU

 

 Mốc 8000 dã tẩu nhận Hoàng Kim Môn Phái:

 

 

                      Khi đạt mốc dã tẩu 8000 quý nhân sỹ sẽ có cơ hội nhận được 1 trang bị HKMP ngẫu nhiên

                      Ngoài ra, tại mỗi mốc 100 nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 bình tiên thảo lộ (1h).

                      Đẳng cấp tối thiểu để có thể nhận nhiệm vụ dã tẩu là >= 70

                      Ví dụ: mốc 100 - 200 - 300 - 400,....

                      Tại kỳ trân các có bán Lệnh bài dã tẩu để hoàn thành những nhiệm vụ khó

                      Để có thể tự động làm dã tẩu quý nhân sỹ vui lòng mua auto VLBS 2.2 từ agtool.net vì auto 1.9 sẽ nhận sai phần thưởng (BQT không chịu trách nhiệm về việc này)

                      Hủy nhiệm vụ dã tẩu khi không có cơ hội hủy bỏ nhiệm vụ hoặc mảnh SHXT sẽ mất chuỗi

                      Kể từ ngày 26/12, khi bị hủy chuỗi nhiệm vụ - hãy thoát account ngay thời điểm đó và liên hệ fanpage để được hỗ trợ.  

                      Hiện tại BQT đã có thể phục hồi chuỗi với điều kiện anh em phải báo ngay lập tức và sẽ thu phí 600 xu/ lần hỗ trợ. Kể từ thời điểm hủy nhiệm vụ nếu anh em vẫn online và vẫn phát sinh giao dịch thì BQT từ chối hỗ trợ phần này nhé.

                 

 Update phần thưởng khi hoàn thành 40 nhiệm vụ dã tẩu trong ngày:

        Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm = Level x 300.000 (ví dụ cấp 100 sẽ nhận được 30.000.000 điểm kinh nghiệm)

        Điều kiện nhận:

               Level >= 90 mới có thể nhận.

               Hoàn thành đủ 40 nhiệm vụ trong 1 ngày không hủy 1 nhiệm vụ nào (hủy bằng cơ hội hay mảnh sơn hà xã tắc đều không tính)

 

 

 

 

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!