Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Hái Quả Huy Hoàng

 

 

 Quả Huy Hoàng (Tiểu) và Quả Huy Hoàng (Trung)

      Hoạt động hái Quả Huy Hoàng sẽ diễn ra đều đặn từ vào các mốc giờ  sau mỗi ngày:

          Quả Huy Hoàng (Tiểu) xuất hiện vào: 12h30, 12h40, 12h50 - 20h00, 20h10, 20h20

 


 

          Quả Huy Hoàng (Trung) chỉ xuất hiện vào: 20h00, 20h10, 20h20 các ngày Thứ 2, Thứ 5 và Thứ 7 tại Hoa Sơn Phái 


      Lưu ý: Bản đồ Hoa Sơn Phái là bản đồ bắt buộc chiến đấu (không rớt tiền, không rớt pk)

 

 Cách di chuyển đến Hoa Sơn Phái:

      Chạy bộ từ Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường (xa phu) hoặc Vĩnh Lạc Trấn qua

      Đi bằng Thần Hành Phù:

 

 

 

      Quả Huy Hoàng Cao chỉ xuất hiện tại Nhạn Môn Quan vào 20h00, 20h10, 20h20 các ngày Thứ 2, Thứ 5 và Thứ 7

      Quả Huy Hoàng Kim chỉ xuất hiện tại Nhạn Môn Quan vào 20h00, 20h10, 20h20 các ngày Thứ 2, Thứ 5 và Thứ 7

 

 Cách thức tham gia:

Tại các địa điểm luyện công sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.

      Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.

      Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái

 

 Điều kiện tham gia và phần thưởng:

 

 

 

      Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 5 Quả Huy Hoàng.

      Quả Huy Hoàng (Tiểu) không thể giao dịch và lập shop.

      Quả Huy Hoàng (Trung) và (Cao) có thể giao dịch, lập shop.

      Đẳng cấp nhân vật không phù hợp thì không thể hái và sử dụng Quả Huy Hoàng ở cấp độ tương ứng

      Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để nhận kinh nghiệm.

      Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.

      Hạn sử dụng Quả Huy Hoàng là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.

 

 

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!