Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45
Phong Lăng Độ Giờ Chẵn
Vượt Ải Cả Ngày
Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Loạn Chiến Cổ Mộ 20:00
Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:45

Dị Dung Thuật - Thay Đổi Ngoại Trang

DỊ DUNG THUẬT - THAY ĐỔI NGOẠI TRANG

Hạ Lan Quân là thái y tài ba chịu trách nhiệm điều chế thuốc cho Võ Tắc Thiên và rất được vị hoàng đế này trọng dụng. Ngoài ra, còn có tài năng có thể chế tạo ra các loại thuốc để chăm sóc sắc đẹp, thay đổi diện mạo vô cùng vi diệu.
Đến nay, sau 3 năm đàm đạo cuối cùng BQT cũng mời được Hạ Lan Quân về Võ Lâm Trung Nguyên để có thể giúp quý nhân sĩ có thể thay đổi ngoại trang tùy theo sở thích của mình. Hi vọng đây sẽ là một tính năng được quý nhân sĩ đón nhận nhiệt tình nhất.

 

 NPC và chức năng:

       NPC: Hạ Lan Quân

 

       Vị trí: tại 189/186 Lâm An. (gần Lễ Quan)

       Chức năng: Thay đổi ngoại trang cho trang bị Hoàng Kim (Kim Phong, Hiệp Cốt, Nhu Tình, HKMP...)

 

 Hướng dẫn: Khi muốn thay đổi hình ảnh trang bị, trước hết quý nhân sĩ nên cởi bỏ trang bị ra khỏi người và để trong hành trang.

       Thử trước ngoại trang: Quý nhân sĩ có thể đến NPC Hạ Lan Thư để thử trước ngoại trang mình muốn thay đổi.

                  Bước 1: Chọn -> Xem trước ngoại hình trang bị.

 

                  Bước 2: Chọn loại trang phục mình muốn thử - Lưu ý: Nên nhớ số thứ tự phía trước loại trang bị mình thử vừa ý để thay đổi tránh nhầm lẫn.

 

                  Bước 3: Sau khi chọn xong các hạ sẽ được xem hình ảnh trang phục đã chọn.

 

                  Bước 4: Tại đây, nếu vừa ý với loại trang phục vừa thử, quý nhân sĩ có thể chọn để thay đổi nhanh hình ảnh.

 

                  Bước 5: Đặt trang bị muốn thay đổi hình ảnh vào - Lưu ý: Phải có sẵn 500 tiền đồng trong hành trang mới có thể thay đổi hình ảnh.

 

                  Bước 6: Sau khi thử trang phục, nếu không vừa ý, quý nhân sĩ có thể chọn Xóa hiệu ứng để loại bỏ hiệu ứng thử trang phục.

 

       Thay đổi ngoại trang: 

                  Bước 1: Trước hết, quý nhân sĩ có thể thử qua trang phục tại phần Thử trước ngoại trang. Khi vừa ý với loại trang bị nào, quý nhân sĩ hãy nhớ chính xác số thứ tự phía trước loại trang phục mình chọn (nhập sai số sẽ thay đổi sai hình ảnh, khi này BQT sẽ không chịu trách nhiệm về việc nhập nhầm, nhập lộn ...)

 

                  Bước 2: Nhập số thứ tự trước loại trang phục quý vị muốn thay đổi - Lưu ý: check kỹ trước khi nhập số, nhớ đúng số phía trước loại trang phục muốn chọn.

 

                  Bước 5: Đặt trang bị muốn thay đổi hình ảnh vào - Lưu ý: Phải có sẵn 500 tiền đồng trong hành trang mới có thể thay đổi hình ảnh.

 

 

                  Bước 3: Đặt trang bị muốn thay đổi hình ảnh vào - Lưu ý: Phải có sẵn 500 tiền đồng trong hành trang mới có thể thay đổi hình ảnh.

 

 

 

                  Bước 4: Thay đổi thành công:

  Võ Lâm Hoài Niệm 
Kính Bút!