• Đã hoạt động 3 năm cực kỳ ổn định

 • Chống Máy Ảo Tuyệt Đối

 • Chống Multi Login Tuyệt Đối

 • Tính năng cân bằng cấp độ

 • Drop chuẩn VNG đồ xanh cực hiếm

 • PB Đường Môn Thân Pháp rất được yêu thích

 • Trang bị chuẩn Đồ Xanh, An Bang, Định Quốc, HKMP cực hiếm

 • Đã tổ chức thành công nhiều giải đấu lớn

 • Chặn hoàn toàn Script

 • Hệ thống tính năng chuẩn VNG

 • Giới hạn tuyệt đối 4 account/PC khi tham gia hoạt động

 • Giới hạn tuyệt đối 2 account/ PC/ IP khi tham gia Tống Kim

 • Tính năng Vận Tiêu - Loạn Chiến độc quyền.

 • Miễn Phí Giờ Chơi

phù hợp với người có ít thời gian
thưởng lv10
 • Full kỹ năng tới LV60

 • Buff tân thủ đến hết LV59

 • Máu tân thủ đến hết LV59

 • Thần Hành Phù (3 ngày)

 • Thổ Địa Phù (100 lần)

 • 1 Bình Tiên Thảo Lộ vĩnh viễn Sử dụng đến hết Level 79

thưởng lv20

giày kim phong

thưởng lv30

áo kim phong

dây chuyền k.phong

thưởng lv40

nón, ngọc bội, nhẫn kim phong

thưởng lv50

đai kim phong

hộ uyển kim phong

thưởng lv60

nhẫn kim phong

ngựa túc sương

thưởng lv80

mã bài ngẫu nhiên 7 ngày

hỗ trợ chăm sóc nhiệt tình thân thiện

0898 022 1510762 953 004

vẫn còn thắc mắc đặt câu hỏi